torsdag 20. februar 2014

Årsplan for Barnas Hus 2014

Her er årsplanen som er godkjent av årsmøtet, og som vi bruker som retningslinje for våre planer framover: 
Lokale
Vi får være gratis i SFO-lokalet «Maxibasen» på tirsdager. Vi gir setter av litt penger på budsjettet for å gi gaver til SFO, som takk for deres velvillighet.
Åpningstid
Vi holder åpent tirsdager kl 10-13. Vi er velkommen til å være på skolens uteområde og i garderoben også før og etter åpningstid og noen blir ofte igjen ute etter stengetid. Vi holder stengt i skolens ferier.
Når det blir vår og litt enklere å være ute med de minste barna vil vi se om det er stemning for å ha en fast utedag i uka eller noen uker, f.eks. på Lågdalsmuséet. Dette avhenger av at det er medlemmer som ønsker å ta ansvar for opplegget.
Aktiviteter
·         Vi forsøker å få til en sangstund/samling hver gang.
·         Vi ønsker å ha litt hobby-aktiviteter ca en gang i måneden. Gjerne noe som markerer årstider og høytider.
o   Påske- og juleverksted.
o   Ellers hobbyaktiviteter ut i fra den enkeltes initiativ eller hva vi blir enige om i styret.
·         Vi ordner med litt felles mat/spleis til avslutninger før påske, sommer og jul.
Styret
Styret består av 3 personer. På årsmøtet blir det valg av nytt styre. Dersom det er behov kan vi ha medlemsmøte med valg i løpet av året, for å bytte ut eller supplere styret.
Vakter
Styret har ansvar for at det alltid er noen som har ansvar for å åpne og stenge lokalet. Medlemmer og andre som bruker tilbudet oppfordres til å ta vakter.
Medlemsmøter
Vi holder medlemsmøter ved behov. Årsmøte i februar med behandling av årsplan og budsjett og valg av styre.
Informasjon og markedsføring
Vi sørger for å ha en plakat på helsestasjonen i Kongsberg og Hvittingfoss, på Rimi Gamlegrendåsen og ved lokalet som er oppdatert med gjeldende åpningstider og kontaktpersoner. Vi har også en flyer som deles ut på helsestasjonen, denne bør oppdateres til høsten. Vi oppdaterer bloggen www.barnashus.blogspot.com innimellom og når det skjer noe spesielt. Facebooksiden «Barnas Hus Kongsberg» brukes til å dele linker fra bloggen og er ellers en kanal som kan brukes til å ha kontakt med medlemmer og andre interesserte. Innimellom kan vi også forsøke å komme med på «Det skjer» i Laagendalsposten. Vi har en kontaktliste (e-post og telefonliste) som brukes for å sende informasjon til alle som bruker stedet og for at disse lettere kan holde kontakt med hverandre.

Kongsberg februar 2014

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar