mandag 3. februar 2014

Årsmøte 2014

Innkalling årsmøte
Tirsdag 18. februar 2013 Kl 10.30

Saksliste


1.    Valg av møteleder, referent og tellekorps

2.      Årsberetning 2013

3.      Regnskap 2013

4.      Budsjett 2014

5.    Årsplan 2014

6.      Innkommende saker/eventueltMedlemmer har stemmerett og alle har møterett!
Vi har leker og har møtet mens barna er med, så dagen blir nesten som normal.

Med vennlig hilsen oss i styret

Åse, Hege og Ingeborg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar