tirsdag 23. februar 2016

Hva skjer i mars?


  • Tirsdag 1. mars holder vi stengt på grunn av vinterferie. Da bruker SFO lokalet selv. 
  • Tirsdag 8. mars blir det litt påske-hobby-aktiviteter.
  • Tirsdag 15. mars har vi felles påskelunsj med tomatsuppe, egg, makaroni, brød og smør. 
  • Tirsdagene 22. mars og 29. mars holder vi stengt på grunn av påskeferie. Første åpningsdag etter påske blir 5. april. Rapport fra årsmøte februar 2016

Takk til alle som møtte opp til årsmøtet forrige uke. Det ble 10 voksne og noen få barn som kom. De som ikke var alt for mette etter middag, koste seg med deilig mat fra Tasty Asia. Noe av det vi ble enige om på møtet:

  • Vi har vedtatt en årsplan for Barnas Hus for 2016 - den ligger nå tilgjengelig på bloggen her. 
  • Lena Lönnhag ble valgt som nytt medlem inn i styret. Inga har sagt ja til gjenvalg og det betyr at vi foreløpig har 2 personer i styret fra høsten 2016, ettersom både Uta, Ingeborg og Åse trekker seg etter sommerferien. Vi må ha et nytt valg av styremedlemmer i mai, og håper da at noen ser tydeligere for seg hvordan høsten vil bli for dem. Vi må ha minst 3 styremedlemmer for å kunne drive Barnas Hus videre. 
  • På grunn av at vi ikke har et fulltallig styre fra høsten ble vi enige om å avvente en eventuell flytting av lokale. Vi holder begge alternativene åpne, men er på SFO-Maxi-basen på Gamlegrendåsen til vi har hatt nytt medlemsmøte i mai. 
Referat fra møtet sendes alle som står på e-postlista.

mandag 15. februar 2016

Årsmøte innkalling

Årsmøte tirsdag 16. februar 2016 Kl 17.30

Saksliste

1.     Konstituering
Valg av møteleder og referent.
Forslag til vedtak:
Åse Andersen velges til møteleder. Ingeborg Strand velges til referent.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Saker til eventuelt.
Forslag il vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2.     Årsberetning 2015 Side 3-4
Forslag til vedtak: Årsberetningen 2015 godkjennes.
3.     Regnskap 2015 Side 5
Forslag til vedtak: Regnskap 2015 godkjennes.
4.     Valg av styre
Dagens styre består av Åse Andersen, Ingeborg Strand, Uta Land og Inga Carambot.
Hele styret er villige til å fortsette fram til sommerferien. Inga kan tenke seg å fortsette i styret også neste skoleår. 
Styret skal bestå av 3-7 personer. Styret konstituerer seg selv (det betyr at vi ikke velger leder osv på årsmøtet). Forslag til kandidater til styret meldes til styret før årsmøtet, eller på møtet. Dersom det ikke kommer noen villige kandidater må vi ha et suppleringsvalg i løpet av våren.
Forslag til vedtak: Åse Andersen, Ingeborg Strand og Uta Land fortsetter i styret fram til sommerferien. Inga Carambot gjenvelges for et år. Styret suppleres med foreslåtte kandidater.
5.     Valg av lokale fra våren 2016
Etter å ha jobbet med å finne et alternativt lokale, har styret kommet fram til at vi har to muligheter framover:
a.     SFO-lokalet (Maxi-basen) på Gamlegrendåsen skole.
Vi har fått en muntlig avtale om at vi kan bli i det nåværende lokalet på tirsdager også neste skoleår. Her har vi en muntlig avtale om å bruke lokalet og det er gratis. Fordelen her er at vi slipper å vaske, gratis parkering, lokalet er ferdig oppvarmet og nøkkel kan oppbevares i resepsjonen. Ulempen er at vi ikke kan være her andre dager og vi må avslutte kl 13 og vi vet ikke om vi får forlenget avtalen.


b.     Kjellerlokalet på Betania
Vi har fått et tilbud fra Betania om å låne kjellerkokalet deres mot at vi vasker etter oss, eller eventuelt betaler litt for vasking. Lokalet brukes til ungdomsarbeid, de driver med oppussing nå etter vannskader på grunn av flom høsten 2015. Lokalet ligger svært sentralt på Vestsiden av byen, tvers overfor Krona. Det er et lite uteområde som kan benyttes og parkering med parkeringsautomater utenfor.
Forslag til vedtak: Vi velger enten alternativ A eller B. Eventuell flytting bør skje så snart som mulig etter påskeferien.
6.     Årsplan 2016   Side 6
Forslag til vedtak: Årsplanen for 2016 godkjennes.
7.     Budsjett 2016 Side 5
Forslag til vedtak: Budsjett 2016 godkjennes.
8.     Innkommende saker/eventuelt

Medlemmer har stemmerett og alle har møterett! Barn kan medbringes hvis du ikke har mulighet til å komme uten barn.

Hvis du ikke har fått tilsendt innkalling med papirer, så ta kontakt med Ingeborg på ingeborgstrand@gmail.com, så kan vi ettersende papirene til deg. 

Med vennlig hilsen oss i styret: Åse, Inga, Uta og Ingeborg