torsdag 20. februar 2014

Årsplan for Barnas Hus 2014

Her er årsplanen som er godkjent av årsmøtet, og som vi bruker som retningslinje for våre planer framover: 
Lokale
Vi får være gratis i SFO-lokalet «Maxibasen» på tirsdager. Vi gir setter av litt penger på budsjettet for å gi gaver til SFO, som takk for deres velvillighet.
Åpningstid
Vi holder åpent tirsdager kl 10-13. Vi er velkommen til å være på skolens uteområde og i garderoben også før og etter åpningstid og noen blir ofte igjen ute etter stengetid. Vi holder stengt i skolens ferier.
Når det blir vår og litt enklere å være ute med de minste barna vil vi se om det er stemning for å ha en fast utedag i uka eller noen uker, f.eks. på Lågdalsmuséet. Dette avhenger av at det er medlemmer som ønsker å ta ansvar for opplegget.
Aktiviteter
·         Vi forsøker å få til en sangstund/samling hver gang.
·         Vi ønsker å ha litt hobby-aktiviteter ca en gang i måneden. Gjerne noe som markerer årstider og høytider.
o   Påske- og juleverksted.
o   Ellers hobbyaktiviteter ut i fra den enkeltes initiativ eller hva vi blir enige om i styret.
·         Vi ordner med litt felles mat/spleis til avslutninger før påske, sommer og jul.
Styret
Styret består av 3 personer. På årsmøtet blir det valg av nytt styre. Dersom det er behov kan vi ha medlemsmøte med valg i løpet av året, for å bytte ut eller supplere styret.
Vakter
Styret har ansvar for at det alltid er noen som har ansvar for å åpne og stenge lokalet. Medlemmer og andre som bruker tilbudet oppfordres til å ta vakter.
Medlemsmøter
Vi holder medlemsmøter ved behov. Årsmøte i februar med behandling av årsplan og budsjett og valg av styre.
Informasjon og markedsføring
Vi sørger for å ha en plakat på helsestasjonen i Kongsberg og Hvittingfoss, på Rimi Gamlegrendåsen og ved lokalet som er oppdatert med gjeldende åpningstider og kontaktpersoner. Vi har også en flyer som deles ut på helsestasjonen, denne bør oppdateres til høsten. Vi oppdaterer bloggen www.barnashus.blogspot.com innimellom og når det skjer noe spesielt. Facebooksiden «Barnas Hus Kongsberg» brukes til å dele linker fra bloggen og er ellers en kanal som kan brukes til å ha kontakt med medlemmer og andre interesserte. Innimellom kan vi også forsøke å komme med på «Det skjer» i Laagendalsposten. Vi har en kontaktliste (e-post og telefonliste) som brukes for å sende informasjon til alle som bruker stedet og for at disse lettere kan holde kontakt med hverandre.

Kongsberg februar 2014

Stengt i vinterferien!


Husk at det er stengt på Barnas Hus tirsdag 25. februar, på grunn av vinterferie. Da bruker SFO lokalet selv! Håper dere får en fin "ferie" - enten dere er hjemme og har hverdager, eller dere tar noen feriedager.

torsdag 13. februar 2014

Hyggekveld 4. mars

Barnas Hus Kongsberg inviterer til
Hyggekveld
Tirsdag 4. mars kl 19.30 på Tasty Asia

Alle voksne medlemmer/brukere av Barnas Hus er velkommen! 
Det blir mulighet for prat og sosialt samvær. J 
Du bestiller selv mat og betaler for det du spiser og drikker.              

Påmelding innen søndag 2. mars til Ingeborg på
tlf: 918 59 049 / e-post:
ingeborgstrand@gmail.com


mandag 3. februar 2014

Årsmøte 2014

Innkalling årsmøte
Tirsdag 18. februar 2013 Kl 10.30

Saksliste


1.    Valg av møteleder, referent og tellekorps

2.      Årsberetning 2013

3.      Regnskap 2013

4.      Budsjett 2014

5.    Årsplan 2014

6.      Innkommende saker/eventueltMedlemmer har stemmerett og alle har møterett!
Vi har leker og har møtet mens barna er med, så dagen blir nesten som normal.

Med vennlig hilsen oss i styret

Åse, Hege og Ingeborg