mandag 20. august 2012

Klar for nytt semester!

Tirsdag 21. august er vår første åpningsdag etter ferien. Vi fortsetter med å ha åpent hver tirsdag fra 10-13.

Håper både nye og gamle venner finner veien til Barnas Hus i høst. Vi ønsker å være et hyggelig møtested for deg som er hjemme med barn på dagtid.

Vi erfarer at det kan være kjekt å komme til Barnas Hus, enten det er mest for at de voksne skal få lufta seg litt og snakket med likesinnede, eller det er for at barna liker å være med andre barn eller leike med nye leiker, eller det er for å bli kjent i nærmiljøet og bygge nettverk.

Velkommen!