mandag 11. august 2014

Velkommen tilbake etter ferien!

Tirsdag 19. august er vår første åpne dag på Barnas Hus etter sommerferien.

Høsten er tid for barnehagestart og skolestart for mange av dem som har vært aktive på Barnas Hus i vår. Så vi er veldig glade for å se nye fjes innom. Spre gjerne info om at vi finnes, framsnakk oss blant venner og del siden vår på nett.

Håper du er en av dem som har lyst til å bli med på Barnas Hus i høst. Vi har som mål å være et trivelig møtested både for voksne og for barn. Her er det mulig å bli kjent med nye mennesker, leike og prate.

Vi er for tida tre stykker i styret som tar ansvar for at vi kommer igang. Ellers er det stor grad av mulighet for dem som kommer til å være med å bestemme hva som skal skje i høst.

Velkommen!

Utedager på Lågdalsmuseet

Høsten 2013 og våren 2014 hadde vi utedager på Lågdalsmuseet på fredager.

Foreløpig har vi ikke startet opp med utedager høsten 2014. Et slikt tilbud er avhengig både av at noen er interessert i å møte opp, og å være med å ta ansvar.

Hvis du er interessert i å møtes ute en dag i uka, så ta kontakt med Ingeborg eller en av de andre i styret. E-post til Ingeborg er: ingeborgstrand@gmail.com.

Høsten er en vakker tid på Lågdalsmuseet;-)