Utedager

Vi starter opp med utedager på Lågdalsmuseet fredag 22. april. Hver fredag fram til sommerferien (utenom 6. mai som er skolefri) møtes vi ute på Lågdalsmuseet. Dette tilbudet er åpent for alle og koster ikke noe. Vi har ikke noe spesielt program på utedagene, det er bare en mulighet til å møtes og være sammen.

Museet har åpent fra kl 11 til 15 og da er det mulighet for å bruke toaletter inne og eventuelt sitte inne å spise (såfremt salen ikke er utleid). Det er også benker og bord ute, så det er fint å ta med matpakke og spise ute. Det er en del lekeapparater på området og fra slutten av mai er det flere dyr som bor på museet.

Styret har vurdert det slik at vi ikke har kapasitet til å sette opp "vakter" som har ansvar for utedagene. Vi vil derfor ikke garantere for at det er noen som kommer hver gang. Datoene for utedager er lagt inn på vaktlista som nå er et felles ark for tirsdager og fredager, og det er mulig å sette seg opp på vakt for å synliggjøre for andre at du har tenkt til å komme. Det er også mulig å bruke e-postlista eller facebooksiden vår for å kommunisere med andre om de har tenkt til å komme.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar