Årsplan 2016


Lokale

Vi får være gratis i SFO-lokalet «Maxibasen» på tirsdager. Vi gir setter av litt penger på budsjettet for å gi gaver til SFO, som takk for deres velvillighet. På medlemsmøte i mai vil vi avgjøre om det er aktuelt å flytte lokale til kjelleren på Betania.

Åpningstid

Vi holder åpent tirsdager kl 10-13. Vi holder stengt i skolens ferier.
Når det blir vår vil vi se om det er stemning for å ha en fast utedag i uka eller noen uker på Lågdalsmuséet. Dette avhenger av at det er medlemmer som ønsker å ta ansvar for opplegget.

Aktiviteter

·         Vi forsøker å få til en sangstund/samling hver gang. Vi synger noen faste sanger hver gang. 
·         Vi ønsker å ha litt aktiviteter/hygge ca en gang i måneden. Gjerne noe som markerer årstider og høytider.
o   Karneval i februar.
o   Påskeverksted.
o   Ellers hobbyaktiviteter ut i fra den enkeltes initiativ eller hva vi blir enige om i styret.
·         Vi ordner med litt felles mat/spleis til avslutninger før påske og sommer.

Styret

Styret består av 4 personer. På årsmøtet blir det valg av nytt styre. Dersom det er behov kan vi ha medlemsmøte med valg i løpet av året, for å bytte ut eller supplere styret.

Vakter

Styret har ansvar for at det alltid er noen som har ansvar for å åpne og stenge lokalet. Medlemmer som har meldt seg til å ta vakter setter seg opp på vaktlista selv eller blir satt opp på vakt en gang per måned.

Medlemsmøter

Vi holder medlemsmøter ved behov. Årsmøte i februar med behandling av årsplan og budsjett og valg av styre.

Informasjon og markedsføring

Vi sørger for å ha en plakat på helsestasjonen i Kongsberg og Hvittingfoss, på Rimi Gamlegrendåsen og ved lokalet som er oppdatert med gjeldende åpningstider og kontaktpersoner. Vi har også en flyer som deles ut på helsestasjonen, denne bør oppdateres til høsten. Vi oppdaterer bloggen www.barnashus.blogspot.com innimellom og når det skjer noe spesielt. Facebooksiden «Barnas Hus Kongsberg» brukes til å dele linker fra bloggen og er ellers en kanal som kan brukes til å ha kontakt med medlemmer og andre interesserte. Vi har en kontaktliste (e-postliste) som brukes for å sende informasjon til alle som bruker stedet. Vi har satt av litt penger i budsjettet med tanke på å gi litt honorar til den som påtar seg markedsføringsansvar.


Kongsberg februar 2016

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar