tirsdag 24. februar 2015

Smått og stort om hva som skjer

Årsmøte
17. februar hadde vi årsmøte. Referat sendes til dem som står på kontaktlista og er tilgjengelig i permen i lokalet.
Nytt styre
Ingeborg og Åse fortsetter i styret. I tillegg er Inga og Marcia valgt inn som nye medlemmer i styret. Marit gikk ut av styret nå. Takk for innsatsen.
Årsplan
Nå ligger årsplanen for 2015 på egen side på bloggen, se fane øverst.
Utedager
Hvis det er noen som er interessert i å møtes ute en dag i uka når det blir mer vår i lufta så er det bare å si ifra til en av oss i styret. Hvis vi skal få til utedager så er det viktig at noen vil være med å ta ansvar for det. Det kreves ikke så mye, men noen må være villige til å si at de kan være "vakt" - det vil si at de kommer (uansett vær og humør).
Byttemarked
Hvis noen har klær som barna har vokst ifra og som de ønsker å gi bort, så ta de med til "byttemarked" 3. mars til 17. mars. Etter 17. mars gir vi klær som blir liggende igjen til Asvo sin bruktbutikk.
Påskeaktiviteter
Før påske blir det påskeverksted og påskelunsj.
Vakter
Vi minner om at vi er avhengige av at dere som kommer også kan ta en vakt innimellom. Er du usikker på hvordan du åpner eller stenger lokalet, så snakk med en av oss i styret.

mandag 16. februar 2015

Årsmøte 17. februar kl 10.30

I morgen blir det årsmøte for foreningen Barnas Hus Kongsberg. Medlemmer har stemmerett og alle har møterett! Vi ordner til lokalet som vanlig, barna leiker og vi voksne prøver så godt vi kan å konsentrere oss om årsmøtesaker, samtidig som vi tar vare på barna. Sakspapirer er sendt til alle på kontaktlista. Hvis du ikke har fått papirer, så send meg en e-post, så ettersender jeg. 

Saksliste

1.     Konstituering
Valg av møteleder og referent.
Forslag til vedtak:
Åse Andersen velges til møteleder. Ingeborg Strand velges til referent

Godkjenning av innkalling og saksliste. Saker til eventuelt.
Forslag il vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2.     Årsberetning 2014 Side 2-3
Forslag til vedtak: Årsberetningen 2013 godkjennes.

3.       Regnskap 2014 Side 4
Forslag til vedtak: Regnskap 2013 godkjennes.

4.       Budsjett 2015 Side 4
Forslag til vedtak: Budsjett 2014 godkjennes.

5.     Årsplan 2015   Side 5
Forslag til vedtak: Årsplanen for 2014 godkjennes.

6.     Valg av styre
Dagens styre består av Åse Andersen, Ingeborg Strand og Marit Rasmussen.
Marit ønsker ikke å stille til gjenvalg.
Styret skal bestå av 3-7 personer. Styret konstituerer seg selv (det betyr at vi ikke velger leder osv på årsmøtet). Forslag til kandidater til styret meldes til styret før årsmøtet.
Forslag til vedtak: Åse Andersen, Ingeborg Strand, Inga Carambot og Marcia Grene velges til styre.

7.     Innkommende saker/eventuelt


tirsdag 10. februar 2015

Gøy med karneval!


Det ble både prinsesser og klovner, boller og frukt på karnevalet i dag! Til og med en seigmann i premie til dem som turte å prøve seg på å kaste ball eller erteposer. 


onsdag 4. februar 2015

Karneval tirsdag 10. februar

Førstkommende tirsdag blir det karneval på Barnas Hus. Både barn og voksne kan gjerne kle seg ut og vi ordner med litt feststemning. Har du ikke egnet kostyme? Vi tar med noen utkledningsklær hvis barna vil kle seg ut når de kommer. Og vi har kjøpt inn ansiktsmaling, sånn at de som vil kan bli malt.

Styret ordner med boller og frukt. Ta med niste som vanlig. Velkommen!