lørdag 24. mars 2012

Påskelunch

Tirsdag 27. mars blir det påskelunch på Barnas Hus. Vi ordner med rundstykker, brød og juice, ta med pålegg til felles bord! Velkommen!

lørdag 17. mars 2012

Påskeverksted

Tirsdag 20. mars står det påskeverksted på planen. Jeg har kjøpt inn maling, egg og oppheng, så da skulle det vel ligge til rette for å være kreative. Ta gjerne med egen pensel om dere har!

onsdag 14. mars 2012

Årsplan for Barnas Hus 2012

På årsmøte tirsdag 13. mars vedtok vi denne årsplanen for Barnas Hus:

Lokale
Vi har fått en avtale med Gamlegrendåsen skole/SFO som gjelder ut skoleåret. Vi får være gratis i SFO-lokalet «Maxibasen» på tirsdager. Ordningen skal da evalueres. Vi tar kontakt med SFO-leder i mai med tanke på å få en videre avtale. Dersom dette ikke lar seg gjøre må vi da eventuelt se etter andre lokaler.

Åpningstid
Vi holder åpent tirsdager kl 10-13. Vi er velkommen til å være på skolens uteområde og i garderoben også før og etter åpningstid og noen blir ofte igjen ute etter stengetid. Vi holder stengt i skolens ferier. Fra mars prøver vi oss på å ha en utedag, Barnas Tur en torsdag i måneden.

Aktiviteter
·         Vi forsøker å få til en sangstund/samling hver uke.

·         Vi ønsker å ha litt hobby-aktiviteter ca en gang i måneden.

o   Lage fastelavensris før fastelavenssøndag.

o   Påske- og juleverksted.

o   Ellers hobbyaktiviteter ut i fra den enkeltes initiativ eller hva vi blir enige om i styret.

·         Vi ordner med litt felles mat/spleis til avslutninger før påske, sommer og jul.

Styret
Styret består av 4 personer som ble valgt på medlemsmøte i oktober 2011. Ettersom det er en fordel at de som sitter i styret selv er aktive medlemmer vurderer vi behovet for å bytte ut noen av medlemmene fra høsten av. Styret fordeler vaktene seg imellom. Andre medlemmer kan også ta vakter hvis de ønsker det.

Medlemsmøter
Vi holder medlemsmøter ved behov. Årsmøte 13. mars med behandling av årsplan og budsjett. I mai/juni kan det bli aktuelt med et møte hvor vi velger nytt styre og tar avgjørelser angående lokale til høsten. I september er det bra med et nytt medlemsmøte for å rekruttere nye til styret og legge planer for høsten.

Informasjon og markedsføring
Vi sørger for å ha en plakat på helsestasjonen som er oppdatert med gjeldende åpningstider og kontaktpersoner. Vi oppdaterer bloggen www.barnashus.blogspot.com innimellom og når det skjer noe spesielt. Facebooksiden «Barnas Hus Kongsberg» brukes til å dele linker fra bloggen og er ellers en kanal som kan brukes til å ha kontakt med medlemmer og andre interesserte. Innimellom kan vi også forsøke å komme med på «Det skjer» i Laagendalsposten.

fredag 9. mars 2012

Årsmøte tirsdag 13. mars

På tirsdag blir det årsmøte for foreningen Barnas Hus. Vi tar det i åpningstida, fra kl 11, og alle tar selvfølgelig med barna sine som vanlig. Det vil si at møtet er ganske uformelt, men likevel viktig:-)

Saker:

-        Rutiner for vaktene

-        Telefon- og mail-liste

-        Årsberetning 2011

-        Årsplan 2012

-        Budsjett 2012

Alle som bruker Barnas Hus er veldig velkommen til å være med å påvirke hva som skjer her. Har du noen ideer, kommentarer eller annet så er årsmøte en bra anledning til å komme med det. Vi i styret har laget forslag til årsplan og budsjett, men det er såklart mulig å komme med innspill.
Håper å se deg!