fredag 20. januar 2017

Familie workshop med dans!FAMILIE DANS

Vi inviterer deg til å delta i familie dans workshop gitt av den profesjonell danser og performance- kunstner Paulina Giwer. Målet med seminaret er å utdype forholdet mellom barn og foreldre, med vekt på å aktivt tilbringe tid sammen. Ved å bruke det naturlige behovet for bevegelse og nærhet mellom barn og foreldre/omsorgspersoner, vil vi skape en improvisert dans.
Temaet for workshopen vil være "Spill med rytme og rom".
Kan vi danse høyt og lavt? Hvordan føles det å danse tett til hverandre og i avstanden til andre? Er det bare våre føtter danser, eller kanskje hår og øyne også kan gjøre det? Hvordan det ser ut til å danse under stillhet? Og hvis du gjør en pizza kan være en del av dans?
Vi vil prøve å svare på disse spørsmålene ved hjelp av barnas og dine favoritt, og individuelle måter å bevege seg på. Vi vil ikke lære spessielle dansetrinn, men gjennom inspirerende improvisasjonsteknikker som er vide nok til å innlemme moro, kreativitet og individuelle uttrykk for barn og voksne! Lag din egen individuelle familie- koreografi!
Ta med bevegelige klær og sko for å danse.

Workshop er for en voksen person (forelder, besteforelder) og ett barn mellom 1,5 - 4 år

Tid: Mandag, 23. 01. 2017  kl. 17: 00-18: 00
Billetter: gratis inngang
Sted: Gamlegrendåsen skole,
Christian Sindingsvei 25
3610 Kongsberg


photo: Piotr Bedliński

Paulina Giwer- born in 1987 in Poland.
Actress, dancer. She graduated from the PWST National Academy of Theatre Arts of Ludwik Solski in Cracow, Department of Dance Theatre in Bytom. She graduated from post-secondary Study of Culture Animators in Kalisz.
Performance diploma was "SWAN LAKE" directed and choreographed by Idan Cohen and "They Shoot Horses, Don't they?" ( Lucy's character ), directed by J. Stuhr and W. Raźniak. She is taking a part in the performances: "Meblościanka" by Blazej Peszek, "ID card" directed by Marta Streker, "OD.NOWA." directed and choreographed by herself. In 2014, she collaborated with
the Music Academy in Katowice, creating a choreography for the diploma in the department of choral conducting. Scholarships: the Alternative Dance Academy in 2015 carried out by the Art Stations Foundation by Grazyna Kulczyk, Marshal of the West Pomerian in the field of culture in 2013 and of the creative programme Tanz Medien Akademie in 2011 at the Bauhaus-Universitat during Pelerinages Kunstfest (Weimar, Germany), where she co-designs "LIFT", "SHADOW" under the direction of Prue Lang / Stefan Kraus. In the framework of the International Contemporary Dance Conference and Festival of Dance Art in Bytom she participated in the projects: "Direction" (directed by / Choreography Victoria Fox) and "RE: EVOLUTION" (dir. / Choreography V. Choi Wo Ma).
Winner of 3 Edition of the Observatory of Art "Entree"for authorial spectacle "SHAKESPEARE IT" which had a premiere at the XVI Shakespeare Festival in 2012, in Gdansk. In 2016 spectacle was invited to Shakespeare Festival in Yerevan, Armenia. Her solo choreography "MASAKATOR" (under the direction of Anna Piotrowska) has been shown and awarded for the choreographic contest "3...2...1...DANCE" organized by the Dance Theatre in Cracow. A remarkable moment was the participation in festivals, dance and theater schools in Moscow (VIII Moscow International Theatre Festival "Your Chance" in 2012.), Bielefeld (The Tanzfestival Bielefeld in 2012.), the XXX National Festival of Theatre Schools in Lodz, in Poland. She has participated in projects, performances, workshops with such distinguished professors as: Jerzy Stuhr, Krzysztof Globisz, Piotr Cieslak, Idan Cohen, Jacek Łumiński, Jozef Frucek.
Recently she is performing in "Blisko" directed by Alicja Morawska- Rubczak, with music of Wacław Zimpel, in The Children's Art Center in Poznan.in english: 


FAMILY ROCKING

We invite you to participate in the family dance workshops given by professional dancer and performance artist Paulina Giwer. The aim of the workshop is to deepen the relationship between children and parents, with an emphasis on active spending time together. Using the natural need for movement and closeness of children with parents and carers, we will experience concept of dance improvisation.
The topic of workshop will be “Playing with rhythm and space”.
Can we dance high and low? How does it feel to dance close to each other and in the distance to others? Is it only our feet dancing, or maybe hair and eyes also can do it? How does it look like to dance during silence? And if making a pizza could be a part of dancing?
We will try to answer these questions using your favorite and individual ways of moving children. We will not learn the steps, but the inspiring improvisation techniques which are big enough to fit the fun, creativity and individual expression of children and adults! Create your own individual family- choreography!
Please bring comfortable clothes and shoes to dance.

Workshop is for one adult person ( parent, grandparent) and one child between 1,5 - 4 years old

Time: Monday, 23. 01. 2017  from 17:00-18:00
Tickets: free entrance
Place: Gamlegrendåsen skole,
Christian Sindingsvei 25
3610 Kongsberg
(past the entrance of gym and when you will see sign to "Fritidslokale" and sign to " Helsestasjon" you follow that sign, we are next to Helsestasjon)

Any questions, please e-mail:
paulina.giwer@gmail.com
or call: 477 36 908
   
photo: archives of Children's Art Centre


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar