tirsdag 23. februar 2016

Rapport fra årsmøte februar 2016

Takk til alle som møtte opp til årsmøtet forrige uke. Det ble 10 voksne og noen få barn som kom. De som ikke var alt for mette etter middag, koste seg med deilig mat fra Tasty Asia. Noe av det vi ble enige om på møtet:

  • Vi har vedtatt en årsplan for Barnas Hus for 2016 - den ligger nå tilgjengelig på bloggen her. 
  • Lena Lönnhag ble valgt som nytt medlem inn i styret. Inga har sagt ja til gjenvalg og det betyr at vi foreløpig har 2 personer i styret fra høsten 2016, ettersom både Uta, Ingeborg og Åse trekker seg etter sommerferien. Vi må ha et nytt valg av styremedlemmer i mai, og håper da at noen ser tydeligere for seg hvordan høsten vil bli for dem. Vi må ha minst 3 styremedlemmer for å kunne drive Barnas Hus videre. 
  • På grunn av at vi ikke har et fulltallig styre fra høsten ble vi enige om å avvente en eventuell flytting av lokale. Vi holder begge alternativene åpne, men er på SFO-Maxi-basen på Gamlegrendåsen til vi har hatt nytt medlemsmøte i mai. 
Referat fra møtet sendes alle som står på e-postlista.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar