onsdag 19. august 2015

Nye priser og medlemskap høsten 2015

Tirsdag 25. august starter vi opp igjen på Barnas Hus. Det blir hyggelig å møtes igjen etter en lang sommerferie. Håper også at mange nye finner veien til oss! De siste to årene har vi hatt stadig større besøk og mange medlemmer. Imidlertid trenger vi flere medlemmer som ønsker å være med å drive stedet. Vi i styret ønsker å minne om vårt formål:
Være et møtested for foreldre/besteforeldre/dagmammaer eller andre som er hjemme med barn under skolealder. Det er lek og sosialt samvær som er i hovedfokus. Det drives av foreldre eller omsorgspersonene for barnet på dagtid, er frivillig og holdes åpent på dugnad.
Det at stedet holdes åpent på dugnad betyr at medlemmene må involvere seg i driften ved å ta ansvar for vakter og aktiviteter. Vi har forståelse for at det for noen kan være vanskelig å få til å ta vakter. Det kan skyldes så mange ting. Imidlertid håper vi at flest mulig vil finne mulighet til å ta en vakt per måned. Vi har delt inn i tre vakter per gang: En åpne-vakt, en stenge-vakt og en kjøkken-vakt. I august og september trenger vi også to vakter på utedagene hver fredag.

 • Familier som vil forplikte seg til å ta minimum en vakt per måned betaler 100 kroner i medlemsavgift per halvår.
 • Familier som ikke ønsker å forplikte seg til å ta vakter betaler 300 kroner for medlemskap per halvår.
 • Ny pris for "drop-in" er 40 kroner.
 • Det er gratis første gang.
Håper du vil engasjere deg!

Litt mer praktisk info om å ta vakter:
 • Medlemmer som betaler redusert medlemspris oppfordres til å sette seg opp på vaktlista selv. Vaktlista er tilgjengelig på nett i et åpent dokument (Google regneark) som alle kan skrive seg inn i.
 • I slutten av hver måned vil en i styret ta ansvar for å fordele vakter som ikke er fylt opp, for den påfølgende måneden. Dersom du får tildelt en vakt vil du få en SMS med informasjon om dette.
 • Dersom du ikke kan møte til din vakt må du finne en stedfortreder (f.eks bytte med noen andre). Dersom du eller barnet ditt blir syk samme dag så gir du beskjed til en i styret og vi ordner dette.
 • Åpne-vakt har ansvar for å komme litt før åpningstid kl 10 og låse opp lageret, sette opp leiker, legge fram boka vår og ta imot nye som kommer.
 • Kjøkken-vakt har ansvar for å trakte kaffe, koke te-vann, sette fram kopper og saft før kl 11. Etter lunsj har kjøkken-vakten ansvar for å rydde kjøkkenet, sette på oppvaskmaskin, tørke av bord og benker og koste over gulv på kjøkkenet.
 • Stenge-vakt har ansvar for at lokalet er ryddig før kl 13, sette leiker og utstyr inn i lageret, sette på plass møbler, ta ut søppel fra toalettene og legge det i kontainer ute.
 • Nærmere veiledning til vaktene finnes på et eget ark som du kan få utdelt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar