mandag 16. februar 2015

Årsmøte 17. februar kl 10.30

I morgen blir det årsmøte for foreningen Barnas Hus Kongsberg. Medlemmer har stemmerett og alle har møterett! Vi ordner til lokalet som vanlig, barna leiker og vi voksne prøver så godt vi kan å konsentrere oss om årsmøtesaker, samtidig som vi tar vare på barna. Sakspapirer er sendt til alle på kontaktlista. Hvis du ikke har fått papirer, så send meg en e-post, så ettersender jeg. 

Saksliste

1.     Konstituering
Valg av møteleder og referent.
Forslag til vedtak:
Åse Andersen velges til møteleder. Ingeborg Strand velges til referent

Godkjenning av innkalling og saksliste. Saker til eventuelt.
Forslag il vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2.     Årsberetning 2014 Side 2-3
Forslag til vedtak: Årsberetningen 2013 godkjennes.

3.       Regnskap 2014 Side 4
Forslag til vedtak: Regnskap 2013 godkjennes.

4.       Budsjett 2015 Side 4
Forslag til vedtak: Budsjett 2014 godkjennes.

5.     Årsplan 2015   Side 5
Forslag til vedtak: Årsplanen for 2014 godkjennes.

6.     Valg av styre
Dagens styre består av Åse Andersen, Ingeborg Strand og Marit Rasmussen.
Marit ønsker ikke å stille til gjenvalg.
Styret skal bestå av 3-7 personer. Styret konstituerer seg selv (det betyr at vi ikke velger leder osv på årsmøtet). Forslag til kandidater til styret meldes til styret før årsmøtet.
Forslag til vedtak: Åse Andersen, Ingeborg Strand, Inga Carambot og Marcia Grene velges til styre.

7.     Innkommende saker/eventuelt


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar