torsdag 14. februar 2013

Årsmøte

Tirsdag 19. februar blir det årsmøte kl 10.30


Vi forsøker å ha dagen mest mulig som en vanlig åpningsdag og gi barna rom for lek, samtidig som vi voksne går igjennom en del saker. Kom gjerne med innspill ;) alle kan si sin mening om hvordan de ønsker at Barnas Hus skal være.
Dagsorden


Saker:

- valg av møteleder, referent og tellekorps

- Årsberetning 2012

- Årsplan 2013

- Regnskap 2012

- Budsjett 2013

- forslag til vedtekter

- innkommende saker/evt


Dersom du ønsker sakspapirer tilsendt og ikke har fått det ta kontakt med oss! 
Ingunn.vaer@gmail.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar