mandag 15. oktober 2012

Hva vi snakket om på medlemsmøtet...

Tirsdag 25. september hadde vi medlemsmøte.

Første sak var valg til styret. Alle fire som har sittet i styret det siste året, Anne, Åse, Ingunn og Ingeborg stilte til gjenvalg. I tillegg ønsket Hege å bli med i styret. Dermed valgte vi 5 stykker inn i styret for året som kommer:-)

Andre sak var plan for aktiviteter høsten 2012. Forslag fra styret ble vedtatt. Vi har lagt opp til hobbyaktivitet en gang i måneden og litt ekstra i desember. I tillegg blir det julelunch siste uka før jul. Aktivitetsplanen ligger på egen side her på bloggen. I tillegg til oppsatte aktiviteter er det åpent for å ta initiativ til flere aktiviteter om noen har lyst til det.

Tredje sak: Litt om organisering på dagene. Vi ble enige om at det var greit å ta fram litt forskjellig leker og aktiviteter fra gang til gang. Eks: perler en gang, plastelina en annen gang. Vi prøver da å holde disse aktivitetene lengst mulig unna "babykroken", evt inne på kjøkkenet sånn at det blir lettere for de med små barn (som f.eks. putter småting i munnen) å holde de unna.

Fjerde sak: Utedager. Vi i styret har snakket om å evt ha en utedag ca en dag i måneden. Fredager er en aktuell dag for noen. Styret lager en plan for dette.

Eventuelt: Det kom opp spørsmål om vi har en regel for at vi spiser på kjøkkenet. På grunn av barn med allergi og i forhold til vasking så har vi som hovedregel at vi spiser på kjøkkenet. Hvis noen vil gi barna mat inne i det store rommet er det viktig at de koster opp smuler ol. etterpå.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar